top of page

CAR LIFTS

ลิฟท์รถยนต์ หรือ  AutoLift มีความแข็งแรงและความทนทานสูงสุด พร้อมกับมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ขณะลิฟท์วิ่ง สามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ พร้อมกับยังให้การเคลื่อนไหวที่ราบรื่น ทั้งรถยนต์ และผู้โดยสาร นอกจากนี้ ลิฟท์รถยนต์ ยังสามารถยกได้สูงสุดถึง 6 ตัน ลิฟท์รถยนต์ เป็นวิธีแก้ปํญหาที่เหมาะสมสำหรับสถานีจอดรถ, อาคารโรงงาน อุตสาหกรรม และ อาคาร พาณิชย์

คุณสมบัติของระบบและเทคนิค: 

 • รางป้องกันกันกระแทก มี 3 ลักษณะ คือ (ยืดหยุ่น, ไม้, inox)

 • ขั้นตอนการปลดล็อกอัตโนมัติที่ใช้แบตเตอรี่โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟดับ

 • ตรวจจับการโอเวอร์โหลด

 • แผงควบคุมรถยนต์สองชุด (เปิดผ่านการกำหนดค่า)

 • ไฟแสงสว่าง ฟลูออเรสเซนต์ (เพดาน O10)

 • เครื่องตรวจจับประตูไฟแดงอินฟราเรดแบบ 3 มิติหรือ 2D

 • รีโมทคอนโทรล

 • ประตูอัตโนมัติ VVVF

 • ความทนทานของห้องโดยสารและประตู

 • ความแม่นยำในการหยุดสูง

 • ตัวควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ตามคำชี้แจงเกี่ยวกับ Lift Directive 5/16 EC (SABP หรือการควบคุมโดยรวม)

 • แทรคชั่นที่มีการใช้งานที่ต้องใช้งานหนักตามประเภทของโหลดที่กำหนด

bottom of page