top of page

Wat U-Tapao Project, Panoramic 

  Specification : 

 • ลิฟต์แก้ว ระบบสลิง ประตูกระจกบานสไลด์
  น.น 800 Kg. 2 ชั้น
  ช่องลิฟต์ 2000 mm. x 2000 mm.
  พื้นที่ภายใน 1350 x 1400 mm.
  ความเร็ว 60 m/s
  Cabin Type : Panoramic
  ระบบความปลอดภัยสูง : ประกอบไปด้วย
  ม่านแสง และ ระบบไฟสำรองฉุกเฉินกรณีไฟดับ

bottom of page