top of page

Hotel 5 Floors in Asoke

IMG_8151.JPG
Project : Hotel 5 Floors in Asoke

Location : Asoke

Systems : Sling

Floors : 5

Shaft : 1540 x 1540 mm

Load : 400 kg

Cabin : 1400 x 1000 x 2130 mm

Pit dimensions : 150 mm

Hotel 5 Floors in Asoke

ลิฟต์บ้านระบบ Sling 5 ชั้น ติดตั้งภายในโรงแรม ย่านอโศก ตัวลิฟต์ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร ทางเจ้าของโรงแรมต้องการ Renovate ลิฟต์โดยลื้อลิฟต์ตัวเก่าออกและติดตั้งลิฟต์ตัวใหม่เข้าไป การตกแต่งภายในเลือกเป็นห้องโดยสารสีขาวดูสะดาดตา และเลือกกระจกติดภายในห้องโดยสารเพื่อทำให้ดูกว้างยิ่งขึ้น แถมยังขับเคลื่อนได้อย่างนิ่มนวลและปลอดภัย

bottom of page