top of page

LIFTS SERVICE & MAINTENANCE

อดีตที่ผ่านมาผู้ใช้ลิฟท์ มักจะไม่มีทางเลือกในการใช้บริการดูแลซ่อมบำรุงลิฟท์ หากซื้อลิฟท์ยี่ห้อใดก็จำเป็นจะต้องใช้บริการหลังการขายจากบริษัทนั้น ๆ ซึ่งถือเป็นการผูกขาดในการให้การบริการซ่อมบำรุงลิฟท์

 

ทางบริษัทฯ ตระหนักในเรื่องนี้ดี จึงได้ถือกำเนิด SMARTLIFTS ขึ้นมา เป็นผู้ดูแลรักษาลิฟท์อิสระ

จากประสบการณ์ของทีมงานที่สั่งสมเวลานานกว่า 10 ปี ในแต่ละยี่ห้อ ทำให้ SMARTLIFT มีความชำนาญในการให้การบริการลิฟท์ช้นนำในประเทศไทย เช่น Schindler, Hitachi, Miisubishi, Otis ทางบริษัท ได้บริหารงานบริการโดยใช้หลักของ TQM  เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 

ทาง SMARTLIFT ได้ตระหนักในเรื่องราคาอะไหล่ลิฟท์ ที่ค่อนข้างสูงจากบริษัทลิฟท์ ยี่ห้อ นั้น ๆ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดหา อะไหล่จากแหล่งผลิตคุณภาพที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากลในราคาถูกมาบริการกับลูกค้า นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมี Stock ชิ้นส่วนอะไหล่ เตรียมไว้บริการได้ทันทีที่ลิฟท์ เกิดขัดข้อง

 

ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในด้านการเก็บข้อมูลประวัติลิฟท์ ข้อมูลด้านเทคนิค อัตราลิฟท์เสีย รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์สภาพ และสาเหตุการเสียของลิฟท์ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์

CONTACT

ติดต่อเรา

For any inquiries, questions or commendations, please call: 065 098 9909 or fill out the following form

Success! Message received.

Smartlifts (Thailand) Co., Ltd

618 Moo 5 Premier Place, Room No. Ms2, 2nd Floor, Srinakarin Rd., Muang, Samutptakarn  10270

admin@smartliftth.com

Tel: 02 005 7916

Fax: 02 005 7916

Employment

รับสมัครงานช่างเทคนิคจำนวนหลายอัตรา 

สนใจติดต่อเบอร์: 065 098 9909

bottom of page